Zdrželi

Hledám varianty 'zdrželi' [ zdržte (1) zdržet (2) zdrželi (4) zdržel (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
Leviticus 19:13... Mzda najatého dělníka se u tebe nesmí zdržet do rána. Nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy...
Numeri 9:20...a netáhli dál. Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle Hospodinova...
Deuteronomium 23:23...od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hříchZdržet se slibu však není žádný hřích. Co vyšlo z tvých úst...
Soudců 13:15...andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi...
Soudců 13:16...anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit...
Soudců 19:8..."Prosím, pořádně se posilni." A než oba pojedlizdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou...
Daniel 10:13...na pomoc Michael, jeden z předních knížatZdržel jsem se tedy u perských králů, ale teď jsem přišel,...
Ozeáš 4:15...nechoďte do Gilgalu, neputujte do Bet-avenuzdržte se přísahy: "Jakože žije Hospodin!" Izrael se...
Jan 2:12...i učedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi. Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš...
Skutky 25:14...král Agrippa s Bereniké, aby pozdravili FestaZdrželi se tam delší dobu, a tak Festus králi vyprávěl o...
1. Timoteus 3:15...v naději, že k tobě brzy přijdu. Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |