Zdejších

Hledám varianty 'zdejších' [ zdejších (2) zdejší (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 24:13... Hle, stojím u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch...
Genesis 26:7..."Je to žena," neboť si pomyslel: "Aby snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili." Byla totiž velmi krásná...
Deuteronomium 20:15...velmi vzdálená - s těmi, která nepatří k městům zdejších národů. Z měst patřících národům, které ti...
2. Královská 5:17... si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj služebník totiž nechce přinášet...
Židům 8:4...Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |