Zdechliny

Hledám varianty 'zdechliny' [ zdechliny (9) zdechlinu (3) zdechlinou (1) zdechlině (1) zdechlina (5) zdechlin (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
Leviticus 5:2...když se někdo dotkne něčeho nečistého, jako je zdechlina nečisté zvěře, nečistého dobytka nebo nečisté...
Leviticus 11:8...vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí. Ze všech...
Leviticus 11:11...vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit. Cokoli ve vodách nemá ploutve a...
Leviticus 11:24...byste se poskvrnili. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý do večera. Kdokoli by nesl něco...
Leviticus 11:25... do večera. Kdokoli by nesl něco z jejich zdechliny, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera....
Leviticus 11:27... pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý do večera. Kdokoli by nesl...
Leviticus 11:28...nečistý do večera. Kdokoli by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera....
Leviticus 11:35...nádobě bude nečistý. Cokoli, nač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou zbořeny - jsou...
Leviticus 11:36...zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin, bude nečisté. Když taková zdechlina upadne na...
Leviticus 11:37...takových zdechlin, bude nečisté. Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté....
Leviticus 11:38...čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté....
Leviticus 11:39... které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý do večera. Kdo by z zdechliny něco...
Leviticus 11:40...zdechliny, nečistý do večera. Kdo by z  zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý do...
Deuteronomium 14:8...vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte...
Deuteronomium 14:21...ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých...
Soudců 14:8... aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šel...
Soudců 14:9...také. Neřekl jim ale, že ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson...
Izaiáš 14:19...zabitých, mečem zohavených, jako pošlapaná zdechlina mezi kamení v jámě hozená. Nebudeš mít pohřeb...
Ezechiel 32:5...nasytím. Rozházím tvé maso po kopcích a tvou zdechlinou zaplním údolí. Napojím zemi tvojí kaluží, tvá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |