Zdar

Hledám varianty 'zdar' [ zdar (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 24:21... aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý...
Genesis 24:40... pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého příbuzenstva,...
Genesis 24:42...mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojím u vodního pramene. Když řeknu dívce,...
Genesis 24:56..."Nezdržujte tu. Hospodin přece dal cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu...
Žalmy 118:25... zachraň nás, prosím, Hospodine, dej nám zdar! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme...
Žalmy 128:5...Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodinzdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít....
Pláč 1:5...hořce! Jeho protivníci triumfují, nepřátelé mají zdar. Hospodin totiž Jeruzalém ranil kvůli mnoha jeho...

Slova obsahující zdar: zdar (7) zdarma (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |