Zdědit

Hledám varianty 'zdědit' [ zdědit (3) zdědím (1) zdědili (2) zdědí (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 15:8..."Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici,...
Exodus 32:13...zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!'" A Hospodin upustil od neštěstí, které...
Job 27:17...oblékne si, co on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí nevinný. Jak pavouk buduje si svůj dům, je ale...
Job 39:17...moudrostí neobdaroval, ani trochu rozumu  zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do běhu se , koni i s...
Žalmy 25:13...prožije svůj život šťastně, jeho potomstvo zdědí zem. Hospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva...
Přísloví 11:29...jak poupě pokvetou. Kdo boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit moudrému. Z ovoce...
Kazatel 2:18... kterým se pachtím pod sluncem a které po mně zdědí můj následník. Kdo , zda bude moudrý, anebo...
Jeremiáš 16:19...k tobě přijdou národy se slovy: Naši otcové zdědili samé lži, marnost a holé nesmysly. Copak si člověk...
Židům 12:17...za jediný pokrm. Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jej s pláčem...
Jakub 2:5...světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují?...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |