Zdání

Hledám varianty 'zdání' [ zdáním (1) zdání (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Izaiáš 11:3...k Hospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší....
Jan 7:24...v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem." Někteří z Jeruzalémských...
Koloským 2:23... falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení...

Slova obsahující zdání: díkuvzdání (1) díkůvzdání (7) díkůvzdáním (2) odevzdání (6) zdání (2) zdáním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |