Zdálky

Hledám varianty 'zdálky' [ zdálky ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 37:18...bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho  zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho...
Exodus 24:1...a sedmdesát izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni...
Job 2:12... aby ho politovali a potěšili. Uviděli ho  zdálky a byl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláče,...
Job 30:10...písničky, stal jsem se pro příslovím.  zdálky jsem jim odporný, plivat do tváře se mi nestydí....
Job 39:25... Při každém zatroubení řehtá: ‚Ihíí!' pach bitvy zdálky ucítí, hřímání velitelů a všechen křik. Řídí se...
Žalmy 138:6...tolik vyvýšený, ponížených přece všímá sizdálky o nadutcích. I když procházím soužením, život mi...
Žalmy 139:2... znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas,  zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak...
Izaiáš 10:3...sirotky! Co si počnete v den odplaty,  zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o pomoc poprosit?...
Izaiáš 30:27...rány, jež jim zasadil. Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho...
Marek 11:13...dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hladZdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by...
Židům 11:13...zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli, vítali je a vyznávali, že jsou na zemi...
Zjevení 18:10...pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: "Běda, běda, město veliké, Babylone, město...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |