Zdáli

Hledám varianty 'zdáli' [ zdáte (1) zdát (2) zdálo (9) zdáli (1) zdál (4) zdají (2) zdá (10) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 29:20...u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm letzdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom...
Leviticus 14:35... přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz...
Soudců 7:13... jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: "Víšzdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský...
2. Samuel 7:19...dům, žes dovedl sem? A i to se ti ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého...
2. Samuel 13:2... z toho onemocněl. Byla to panna a jemu se zdálo nemožné něčeho u dosáhnout. Amnon měl jednoho...
1. Letopisů 17:17...je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil...
Job 7:17...pouhá pára jsou dny! Co je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého...
Žalmy 126:1...píseň. Když Hospodin navracel sionské zajatcezdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše...
Přísloví 14:12...poctivých ale k rozkvětu. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy i...
Přísloví 16:25...na duši, celému tělu lék. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Člověk...
Přísloví 18:17...velikány jej přivede. První, kdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého jej ale prověří. Los...
Přísloví 26:22...pro vzplanutí rozepře. Pomluvy se pamlsky být zdají, hluboko do nitra ale padají. Stříbrná glazura na...
Přísloví 27:7...medu pohrdá, hladovému se každá hořkost sladká zdá. Jako pták vyplašený ze svého hnízda je člověk...
Přísloví 30:12...a svojí matce nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó...
Jeremiáš 23:28...jejich otcové kvůli Baalovi. Prorok, jemuž se zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale slovo, ten...
Jeremiáš 29:8...jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! jsem je neposlal,...
Jeremiáš 50:26...totiž práci v zemi Chaldejců. Přitáhněte na něj zdáli, zotvírejte jeho sýpky, shrňte vše na hromady! Zničte...
Daniel 2:2... čaroděje a mágy, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Když přišli a stanuli před králem, řekl jim: "Zdál...
Daniel 2:3... Když přišli a stanuli před králem, řekl jim: "Zdál se mi sen, který rozrušil. Musím se dozvědět, co...
Daniel 2:6...a vysokými poctami. Nuže, povězte mi, co se mi zdálo a co to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť...
Daniel 2:9... že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi...
Daniel 4:2...a spokojeně doma ve svém paláci. Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl na lůžku, ...
Abakuk 1:4...zkáza a násilí, rostou hádky a rozpory. Zákon se zdá být bezmocný a právo nelze prosadit. Spravedlivý...
Zachariáš 8:6...si tam budou hrát. Tak praví Hospodin zástupůZdá-li se to pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech nemožné,...
Matouš 23:28...kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a...
Skutky 17:18..."Co nám chce ten žvanil povídat?" a jiní: "Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim totiž...
Skutky 25:27...Agrippo, abych po tomto slyšení měl co napsatZdá se mi totiž nerozumné posílat vězně a neuvést, z čeho...
Skutky 27:13...a severozápadu. Když se zvedl lehký jižní vítrzdálo se jim, že se mají držet svého předsevzetí. Zvedli...
Filipským 3:4...tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na těloZdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, bych mohl...

Slova obsahující zdáli: nevzdálil (4) nevzdálila (1) vzdálil (5) vzdálila (1) vzdálili (3) zdáli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |