Zdál

Hledám varianty 'zdál' [ zdáte (1) zdát (2) zdálo (9) zdáli (1) zdál (4) zdají (2) zdá (10) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 29:20...u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm letzdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom...
Leviticus 14:35... přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz...
Soudců 7:13... jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: "Víšzdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský...
2. Samuel 7:19...dům, žes dovedl sem? A i to se ti ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého...
2. Samuel 13:2... z toho onemocněl. Byla to panna a jemu se zdálo nemožné něčeho u dosáhnout. Amnon měl jednoho...
1. Letopisů 17:17...je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil...
Job 7:17...pouhá pára jsou dny! Co je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého...
Žalmy 126:1...píseň. Když Hospodin navracel sionské zajatcezdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše...
Přísloví 14:12...poctivých ale k rozkvětu. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy i...
Přísloví 16:25...na duši, celému tělu lék. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Člověk...
Přísloví 18:17...velikány jej přivede. První, kdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého jej ale prověří. Los...
Přísloví 26:22...pro vzplanutí rozepře. Pomluvy se pamlsky být zdají, hluboko do nitra ale padají. Stříbrná glazura na...
Přísloví 27:7...medu pohrdá, hladovému se každá hořkost sladká zdá. Jako pták vyplašený ze svého hnízda je člověk...
Přísloví 30:12...a svojí matce nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó...
Jeremiáš 23:28...jejich otcové kvůli Baalovi. Prorok, jemuž se zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale slovo, ten...
Jeremiáš 29:8...jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! jsem je neposlal,...
Jeremiáš 50:26...totiž práci v zemi Chaldejců. Přitáhněte na něj zdáli, zotvírejte jeho sýpky, shrňte vše na hromady! Zničte...
Daniel 2:2... čaroděje a mágy, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Když přišli a stanuli před králem, řekl jim: "Zdál...
Daniel 2:3... Když přišli a stanuli před králem, řekl jim: "Zdál se mi sen, který rozrušil. Musím se dozvědět, co...
Daniel 2:6...a vysokými poctami. Nuže, povězte mi, co se mi zdálo a co to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť...
Daniel 2:9... že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi...
Daniel 4:2...a spokojeně doma ve svém paláci. Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl na lůžku, ...
Abakuk 1:4...zkáza a násilí, rostou hádky a rozpory. Zákon se zdá být bezmocný a právo nelze prosadit. Spravedlivý...
Zachariáš 8:6...si tam budou hrát. Tak praví Hospodin zástupůZdá-li se to pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech nemožné,...
Matouš 23:28...kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a...
Skutky 17:18..."Co nám chce ten žvanil povídat?" a jiní: "Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim totiž...
Skutky 25:27...Agrippo, abych po tomto slyšení měl co napsatZdá se mi totiž nerozumné posílat vězně a neuvést, z čeho...
Skutky 27:13...a severozápadu. Když se zvedl lehký jižní vítrzdálo se jim, že se mají držet svého předsevzetí. Zvedli...
Filipským 3:4...tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na těloZdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, bych mohl...

Slova obsahující zdál: nevzdálí (3) nevzdálil (4) nevzdálila (1) nevzdálím (2) nezdálo (1) povzdálí (2) vpovzdálí (2) vzdálen (3) vzdálená (6) vzdálené (7) vzdáleni (1) vzdálení (3) vzdálenost (3) vzdálenostech (1) vzdálenosti (3) vzdáleny (1) vzdálený (7) vzdálených (2) vzdáleným (5) vzdálil (5) vzdálila (1) vzdálili (3) zdál (4) zdáli (1) zdálky (12) zdálo (9) zpovzdálí (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |