Zbytečně

Hledám varianty 'zbytečně' [ zbytečně ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 25:21...jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou...
Job 9:29...vím. Jsem předem odsouzen - proč bych se snažil zbytečně? I kdybych se ve sněhu vykoupal, i kdybych si...
Žalmy 69:21...zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucituzbytečně, hledal jsem utěšitele, ale nenašel. K jídlu mi...
Žalmy 73:13...své srdce v čistotě; ruce si myji v nevinnostizbytečně! Stíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další...
Přísloví 19:7...se mu vyhnou přátelé! Snaží se najít slova, ale zbytečně. Kdo se rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy...
Přísloví 20:4...podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně. Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je...
Izaiáš 16:12... se Moáb ukáže na své výšině, namáhat se bude zbytečně; půjde se modlit do své svatyně, ale nic nezmůže....
Izaiáš 49:4..."Nadarmo jsem se dřel, vyčerpal jsem se marnězbytečně." právo je však u Hospodina, u mého Boha je ...
Jeremiáš 51:58...vysoké, lehnou popelem! Národy se namáhaly zbytečně, jejich dřina půjde do ohně!" Toto je slovo, které...
Ezechiel 7:25...znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokojzbytečně! Valí se pohroma za pohromou, zlá zpráva jedna za...
Abakuk 2:13... že dřina národů přijde do ohně, že se namáhají zbytečně? Celou zemi totiž naplní poznání slávy Hospodinovy...
1. Korintským 15:2... které jsem vám kázal - jinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal:...
Galatským 2:21...v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně. Blázniví Galatští! Kdo vás tak obloudil? Vás,...
1. Tesalonickým 2:1... Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme předtím trpěli a strádali ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |