Zbylých

Hledám varianty 'zbylých' [ zbylým (2) zbylých (2) zbylé (3) zbylá (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 10:6... jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpouštějte si...
Leviticus 10:12...vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte moučnou...
2. Letopisů 24:14...a ještě ho zpevnili. Když byli hotovi, přinesli zbylé stříbro před krále a před Jojadu. Ten z něj nechal...
Nehemiáš 11:1... aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali...
Jeremiáš 34:7...krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá judská města - na Lachiš a Azeku. To byla totiž...
Matouš 25:11...svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!'...
Lukáš 17:17...očištěno deset?" zeptal se Ježíš. "Kde je těch zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu...
Jan 6:12...se nasytili, řekl svým učedníkům: "Posbírejte zbylé nalámané kousky, se nic neztratí." Sebrali je tedy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |