Zbuduji

Hledám varianty 'zbuduji' [ zbudují (3) zbuduji (4) zbuduješ (1) zbuduje (5) zbudovat (1) zbudovaly (1) zbudoval (2) ]. Nalezeno 16 veršù.
Deuteronomium 25:9...a prohlásí: "To si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v...
Deuteronomium 28:9...požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si  zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat...
Růt 4:11...domu byla jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej si...
1. Samuel 2:35...jednat podle mého srdce a podle duše. Jemu zbuduji trvalý dům a zůstane ve službě před mým pomazaným...
1. Samuel 25:28...své služebnice. Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a...
2. Samuel 7:11...tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým...
2. Samuel 7:27...Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit...
1. Královská 11:38...to dělal můj služebník David, pak budu s tebouzbuduji ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a...
1. Letopisů 17:25...můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit...
Žalmy 102:17...králové světa slávu tvou, Hospodin znovu Sion zbuduje, se ukáže ve slávě. Tehdy se obrátí k modlitbě...
Kazatel 2:6...a zahrady, plnil je stromy s rozličným ovocemZbudoval jsem si vodní nádrže, zavlažoval z nich háje se...
Izaiáš 45:13...všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město znovu zbuduje a propustí vyhnance bez placení a bez darů,...
Izaiáš 58:12... jehož voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebezbudují dávné sutiny; základy minulých pokolení znovu...
Izaiáš 60:10...Boha, Svatého Izraelova, jenž oslaví. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve...
Izaiáš 61:4... jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavilZbudují dávné sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená...
Jeremiáš 31:4... vztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu  zbuduji a budeš stát, panno izraelská. Znovu se chopíš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |