Zbrojnošovi

Hledám varianty 'zbrojnošovi' [ zbrojnošů (1) zbrojnošovi (3) zbrojnoši (2) zbrojnošem (3) zbrojnoše (2) zbrojnoš (12) ]. Nalezeno 19 veršù.
Soudců 7:10...rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co si v táboře říkají, osmělíš...
Soudců 7:11...říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým zbrojnošem Purou k ozbrojeným hlídkám na kraji tábora....
Soudců 9:54...a zabij ! se o mně neříká: Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy probodl a on zemřel. Když Izraelci uviděli...
1. Samuel 14:1... Jednoho dne řekl Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi: "Pojď, pronikneme k filištínské hlídce...
1. Samuel 14:6... druhý proti Gebě. "Pojď," řekl Jonatan svému zbrojnoši, "pronikneme ke hlídce těch neobřezanců. Snad...
1. Samuel 14:7..." "Udělej, cokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš - jsem přece s tebou jedno...
1. Samuel 14:12..." Muži z hlídky pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: "Vylezte k nám a něco vám ukážeme."...
1. Samuel 14:13...Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřechzbrojnoš za ním. Filištíni před Jonatanem padali a jeho...
1. Samuel 14:14... V této první bitvě pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet mužů na půlakrovém políčku....
1. Samuel 14:17...odešel." Počítali a hle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnoš. Saul tehdy řekl Achiášovi: "Přines Boží truhlu."...
1. Samuel 16:21... Saul si ho velmi oblíbil a David se stal jeho zbrojnošem. Saul potom vzkázal Jišajovi: " u David...
1. Samuel 31:4...ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou...
1. Samuel 31:5...strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a...
1. Samuel 31:6...s ním. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne padli i všichni jeho muži...
2. Samuel 18:15...dubu stále naživu, obstoupilo ho deset Joábových zbrojnošů a ubili Abšaloma k smrti. Joáb potom zatroubil na...
2. Samuel 23:37...syn Hagriho; Selek Amonský; Nachraj Beerotskýzbrojnoš Joába, syna Ceruji; Ira Jitrejský; Gareb...
1. Letopisů 10:4...ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou...
1. Letopisů 10:5...strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na meč a...
1. Letopisů 11:39... syn Hagriho; Selek Amonský; Nachraj Beerotskýzbrojnoš Joába, syna Ceruji; Ira Jitrejský; Gareb...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |