Zbroji

Hledám varianty 'zbroji' [ zbroji (12) zbroj (11) ]. Nalezeny 23 verše.
Numeri 32:17...a města pro své děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich...
Numeri 32:27...městech, zatímco tvoji služebníci, každý v plné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak...
Deuteronomium 1:41... náš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně jste se chystali vystoupit do hor....
Deuteronomium 3:18...vaši bojovníci však přejdou Jordán v plné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše...
Soudců 9:54...k sobě rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká: Žena ho...
Soudců 18:11...vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili se v Kiriat-jearimu v...
Soudců 18:17... Kněz zatím stál u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efod,...
1. Samuel 17:54...toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde...
1. Samuel 31:9...Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu...
2. Samuel 1:27...nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít...
2. Samuel 20:8... když za nimi přišel Amasa. Joáb byl ve vojenské zbroji; přes šaty byl opásán mečem v pochvě. Když vykročil,...
1. Královská 20:11...král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako ten, kdo ji svléká!"...
2. Královská 3:21...tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj, staré i mladé. Pak se rozestavěli na hranici. Když...
1. Letopisů 10:9...a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavuzbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu...
1. Letopisů 12:34...vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci. Z Neftalíma 1 000...
1. Letopisů 12:38...kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji. Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to...
Nehemiáš 4:10...mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopími, štíty, luky a pancíři střežili...
Jeremiáš 22:7... Pošlu proti tobě ničitele, každého v plné zbroji; zporážejí ty tvé skvělé cedry a naházejí do ohně!...
Ezechiel 23:24... co jezdí na koních. Přitáhnou na tebe v plné zbroji, s jízdou a vozy a s vojsky spojenců. obklíčí...
Ezechiel 32:27...hrdiny, kteří sestoupili do podsvětí ve válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem, jenž...
Římanům 13:12...je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a...
Efeským 6:11...a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas...
Efeským 6:13...zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a...

Slova obsahující zbroji: odzbrojil (2) vyzbrojil (3) zbroji (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |