Zbroj

Hledám varianty 'zbroj' [ zbroji (12) zbroj (11) ]. Nalezeny 23 verše.
Numeri 32:17...a města pro své děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich...
Numeri 32:27...městech, zatímco tvoji služebníci, každý v plné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak...
Deuteronomium 1:41... náš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně jste se chystali vystoupit do hor....
Deuteronomium 3:18...vaši bojovníci však přejdou Jordán v plné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše...
Soudců 9:54...k sobě rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká: Žena ho...
Soudců 18:11...vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili se v Kiriat-jearimu v...
Soudců 18:17... Kněz zatím stál u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efod,...
1. Samuel 17:54...toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde...
1. Samuel 31:9...Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu...
2. Samuel 1:27...nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít...
2. Samuel 20:8... když za nimi přišel Amasa. Joáb byl ve vojenské zbroji; přes šaty byl opásán mečem v pochvě. Když vykročil,...
1. Královská 20:11...král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako ten, kdo ji svléká!"...
2. Královská 3:21...tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj, staré i mladé. Pak se rozestavěli na hranici. Když...
1. Letopisů 10:9...a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavuzbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu...
1. Letopisů 12:34...vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci. Z Neftalíma 1 000...
1. Letopisů 12:38...kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji. Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to...
Nehemiáš 4:10...mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopími, štíty, luky a pancíři střežili...
Jeremiáš 22:7... Pošlu proti tobě ničitele, každého v plné zbroji; zporážejí ty tvé skvělé cedry a naházejí do ohně!...
Ezechiel 23:24... co jezdí na koních. Přitáhnou na tebe v plné zbroji, s jízdou a vozy a s vojsky spojenců. obklíčí...
Ezechiel 32:27...hrdiny, kteří sestoupili do podsvětí ve válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem, jenž...
Římanům 13:12...je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a...
Efeským 6:11...a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas...
Efeským 6:13...zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a...

Slova obsahující zbroj: odzbrojil (2) odzbrojuje (1) ozbrojen (1) ozbrojence (1) ozbrojenci (4) ozbrojenců (3) ozbrojenec (1) ozbrojených (3) ozbrojeným (1) ozbrojte (2) rozbroje (2) výzbroj (5) výzbroje (2) vyzbrojen (1) vyzbrojené (1) vyzbrojeni (4) vyzbrojenou (1) vyzbrojených (5) vyzbrojenými (1) výzbrojí (1) vyzbrojil (3) vyzbrojím (1) vyzbrojte (2) vyzbrojuje (2) zbroj (11) zbroji (12) zbrojnice (1) zbrojnici (4) zbrojnoš (12) zbrojnoše (2) zbrojnošem (3) zbrojnoši (2) zbrojnošovi (3) zbrojnošů (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |