Zbohatnu

Hledám varianty 'zbohatnu' [ zbohatnu (1) zbohatnout (2) zbohatne (1) zbohatli (6) zbohatl (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Přísloví 13:11...se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkáchzbohatne. Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je...
Přísloví 28:20... Věrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnout, trestu neujde. Stranit někomu jistě dobré není;...
Izaiáš 23:2... vy, kupci sidonští, kteří jste z námořnictví zbohatli! Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody...
Ezechiel 26:2...národů je rozražena, otevřela se mi dokořánzbohatnu na tom, že je zničena,' proto tak praví Panovník...
1. Korintským 4:8... jako bys to nedostal? máte všechno, jste zbohatli! Bez nás kralujete! Kéž byste ale kralovali tak,...
2. Korintským 8:9...vám zchudl, sám bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co by podle mého názoru bylo pro vás...
1. Timoteus 6:9...a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých...
Zjevení 3:17... ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem bohatýzbohatl jsem a nic nepotřebuji - a nevíš, že jsi ubohý a...
Zjevení 18:3...národy, králové země s smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření." Tehdy jsem uslyšel...
Zjevení 18:15...zmizelo!" Obchodníci s těmito věcmi, kteří na  zbohatli, se pro hrůzu z jejích muk zastaví v povzdálí a...
Zjevení 18:19..."Běda, běda, město veliké, z jehož blahobytu zbohatli všichni námořní rejdaři - bylo zničeno v jedné...

Slova obsahující zbohatnu: zbohatnu (1) zbohatnutí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |