Zbožnosti

Hledám varianty 'zbožnosti' [ zbožností (1) zbožnosti (6) zbožnost (12) ]. Nalezeno 19 veršù.
Job 4:6...tebe to zasáhlo, a děsíš se. není ti oporou zbožnost tvá? Tvá bezúhonnost ti naději nedává? Zhynul...
Job 15:4...bez smyslu a řečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ zbožnost a bráníš rozjímání před Bohem! Tvá ústa totiž vede...
Job 22:4...bezúhonně, co z toho ? Že by se o tvou zbožnost s tebou pohádal? Proč by měl s tebou k soudu...
Skutky 3:12...nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahama,...
1. Timoteus 2:2...abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu...
1. Timoteus 2:10...skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Žena přijímá vyučování tiše a s veškerou...
1. Timoteus 3:16...živého Boha, pilíř a základna pravdy. Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle,...
1. Timoteus 4:7... Světské babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti. Tělesné cvičení skrovný užitek, ale zbožnost...
1. Timoteus 4:8... Tělesné cvičení skrovný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť zaslíbení...
1. Timoteus 5:4...vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým...
1. Timoteus 6:5...myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku. Opravdu velikým ziskem je ovšem...
1. Timoteus 6:6...zdrojem zisku. Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co . Nic jsme na...
1. Timoteus 6:11...od takových věcí utíkej a následuj spravedlnostzbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten...
2. Timoteus 3:5...milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se...
Jakub 1:26...vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a...
Jakub 1:27...sebe a jeho zbožnost je k ničemu. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a...
2. Petr 1:3... našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životuzbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali...
2. Petr 1:6... ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské...
2. Petr 1:7...vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti...

Slova obsahující zbožnosti: bezbožnosti (3) zbožnosti (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |