Zbožně

Hledám varianty 'zbožně' [ zbožně ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Tesalonickým 2:10...jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně, spravedlivě a bezúhonně. Víte, že jsme se k jednomu...
2. Timoteus 3:12...tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude...
Titus 1:1...Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám...
Titus 2:12...a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivězbožně, v očekávání požehnané naděje - slavného příchodu...
2. Petr 3:11... Má-li být všechno takto zničeno, jak svatězbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod...

Slova obsahující zbožně: bezbožně (1) zbožně (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |