Zbloudí

Hledám varianty 'zbloudí' [ zbloudit (1) zbloudily (1) zbloudili (5) zbloudí (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 73:2... nohy ale skoro uklouzly, kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt...
Žalmy 119:10...Celým svým srdcem hledám , od tvých příkazů zbloudit nenech ! V srdci si ukládám tvé výroky, abych...
Žalmy 119:21...pyšné - jsou proklatí, od tvých přikázání zbloudili! Zbav zahanbení a potupy, vždyť držím se tvých...
1. Timoteus 1:6...a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému tlachání. Chtěli by být...
1. Timoteus 6:10...totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka....
1. Timoteus 6:21..."poznáním". Ti, kdo se stali jeho vyznavačizbloudili ve víře. Milost s vámi. Pavel, z Boží vůle...
2. Timoteus 2:18... Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí...
Jakub 5:19...úrodu. Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten,...

Slova obsahující zbloudí: nezbloudí (1) zbloudí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |