Zbičovat

Hledám varianty 'zbičovat' [ zbičují (2) zbičovat (8) zbičován (1) zbičovali (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 25:2...si viník bičování, soudce jej položitzbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží...
Ezdráš 6:11...z domu vytržen trám, na němž bude vyzdviženzbičován; jeho dům se pak stane hnojištěm. Bůh, jehož...
Jeremiáš 20:2...prorokovat tyto věci, nechal proroka Jeremiáše zbičovat a vsadit do klády v Horní Benjamínské bráně...
Matouš 20:19...k smrti. Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívalizbičovali ho a ukřižovali, ale třetího dne bude vzkříšen."...
Matouš 27:26...jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Prokurátorovi vojáci...
Marek 10:34...k smrti, vydají pohanům, budou se mu vysmívatzbičují ho, poplivou a zabijí, ale třetího dne vstane z...
Marek 15:15... a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Vojáci ho odvedli dovnitř...
Lukáš 18:33...pohanům, bude zesměšněn, pohaněn a poplivánZbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni...
Lukáš 23:16...nic, za co by zasloužil smrt. [17] Dám ho zbičovat a propustím ho." Všechen dav ale začal křičet:...
Lukáš 23:22...jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!" Oni však naléhali a s velikým...
Jan 19:1...zločinec.) Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou korunu a narazili mu ji na...
Skutky 5:40...A tak ho poslechli. Zavolali apoštoly, dali je zbičovat, a když jim zakázali mluvit v Ježíšově jménu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |