Zbělelo

Hledám varianty 'zbělelo' [ zbělely (2) zbělelo (6) zbělel (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Leviticus 13:3...ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně zbělelo a rána je napohled hlubší než okolní kůže, je to...
Leviticus 13:10...ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo ochlupení, a na otoku je jizva živého masa, je to...
Leviticus 13:13...postiženého za čistého - jestliže všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by se však na něm ukázalo živé...
Leviticus 13:17...knězi. Kněz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí jej za čistého - je čistý. Když bude na...
Leviticus 13:20...hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána...
Leviticus 13:25... kněz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je napohled hlubší než okolní kůže, je to...
Matouš 17:2...nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s...
Marek 9:3...se před nimi. Jeho šaty se rozzářily a úplně zbělely, tak jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit....
Lukáš 9:29...modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli...

Slova obsahující zbělelo: nezbělelo (1) zbělelo (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |