Zazářil

Hledám varianty 'zazářil' [ zazářilo (2) zazářila (1) zazářil (2) zazáří (6) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 32:32...tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul Penuelzazářilo mu slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové...
Deuteronomium 33:2...jako když slunce vychází, tak jim z pohoří Paran zazářil. S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše, oheň Zákona...
Žalmy 132:18...nepřátele obléknu v hanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna." Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a...
Izaiáš 9:1...uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi...
Zachariáš 9:16...lid jak stádo ovcí. Jak drahokamy v čelence pak zazáří v jeho zemi. Jaká krása! Jaká nádhera! Mládenci jako...
Matouš 13:43...Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo uši,...
Matouš 17:2...vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle...
Skutky 12:7... Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: "Rychle...
2. Korintským 4:6...pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který řekl: " ze tmy zazáří světlo!" ten zazářil v našich srdcích, aby nás...
Efeským 5:14..."Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvýchzazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte na to, jak žijete:...

Slova obsahující zazářil: nezazářilo (1) zazářil (2) zazářila (1) zazářilo (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |