Zavržení

Hledám varianty 'zavržení' [ zavržený (6) zavržení (1) zavrženému (1) zavržená (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Žalmy 15:4...a neostouzí druha, kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina však váží si, kdo nemění to, co...
Žalmy 118:22...děkuji, vždyť tys zachránil! Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a...
Izaiáš 14:19...si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako zavržená ratolest, tak jako roucho zabitých, mečem...
Matouš 21:42..."Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a...
Marek 12:10...jiným. Nečetli jste snad Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a...
Lukáš 20:17...tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'? Kdokoli na ten kámen...
Skutky 4:11...z mrtvých. To je tenkámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.' V nikom jiném není...
1. Petr 2:4...je Pán. Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem,...
1. Petr 2:7...vzácný, ale pro nevěřící je to "Kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným," a také "Kámen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |