Zavinul

Hledám varianty 'zavinul' [ zavinuta (1) zavinuli (1) zavinula (1) zavinul (3) zavine (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Izaiáš 22:18...pevně popadne, jak prudce s tebou zatřeseZavine do klubíčka jako míč, zakutálí do širé krajiny...
Izaiáš 34:4...zástup se celý rozplyne, nebe se jako svitek zavine, všechen jeho zástup popadá, jako když listí révy...
Izaiáš 38:12...stěhuje se pryč; jako tkadlec jsem svůj život zavinul, když odstřihls od stavu - než uplyne den s...
Ezechiel 16:4...omyta, solí jsi nebyla ošetřena ani plenkami zavinuta jsi nebyla. Nikdo se nad tebou neslitoval, aby pro...
Matouš 27:59...a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzalzavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu,...
Lukáš 2:7...čas k porodu a porodila svého prvorozeného synaZavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v...
Lukáš 23:53...za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal jezavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž...
Jan 19:40...tělo a podle židovského pohřebního zvyku je zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmi. Poblíž místa jeho...

Slova obsahující zavinul: zavinul (3) zavinula (1) zavinuli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |