Zavřenými

Hledám varianty 'zavřenými' [ zavřenými (1) zavřený (1) zavření (1) zavřené (4) zavřená (5) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 3:24... a když viděli, že dveře střešního pokoje jsou zavřené na zástrčku, řekli si: Nejspíš koná v chladné...
Job 24:16... Za tmy se do domů vlamují, ve dne jsou doma zavření; ke světlu se neznají. Těm všem je temno svítáním,...
Přísloví 17:28... za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená. Samotáři jde jen o vlastní choutky, každou...
Izaiáš 32:3...skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou zavřené, uši slyšících budou pozorné. Srdce ustrašených...
Izaiáš 48:8...jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo tehdy zavřené. Věděl jsem totiž, že jsi zrádce, že jsi od...
Jeremiáš 20:9...mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech zavřený; nemohu ho v sobě zadržet, neovládnu se! Od tolika...
Ezechiel 44:1...k vnější bráně svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl mi Hospodin....
Ezechiel 44:2...k východu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl mi Hospodin. "Nebude se otevírat a nikdo ...
Ezechiel 46:1...vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená, ale v sobotní den a v den novoluní se otevře....
Jan 20:19...strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed...
Jan 20:26...učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |