Zavěsíš

Hledám varianty 'zavěsíš' [ zavěšeny (1) zavěšeno (1) zavěsit (1) zavěsíš (2) zavěsily (1) zavěsili (3) zavěsil (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 26:32...kmentu; uděláš ji s umně vetkanými cherubyZavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva...
Exodus 26:33...a budou stát na čtyřech stříbrných patkách.  zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu...
1. Královská 6:31...chrámu pokryl zlatem. Do vchodu svatostánku zavěsil dveře z olivového dřeva na pětihranných zárubních....
1. Královská 7:29...a na rámech nad lvy a býky i pod nimi byly zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři bronzová kola na...
Žalmy 137:2...na Sion. V zemi jsme odložili citeryzavěsili je na vrby. Naši věznitelé nás tam žádali, abychom...
Píseň 4:4...jak zbrojnice se tyčící; na tisíc štítů je na  zavěšeno, pavézy všech mužů udatných. Dvojice prsů tvých...
Pláč 1:14...se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázánoZavěsily se mi na hrdlo, to jho síly zbavilo! Hospodin...
Ezechiel 15:3...Udělají z něj aspoň kolík, na který se něco zavěsit? Hle - hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho...
Ezechiel 16:12...na šíji. Navlékl jsem ti nosní kroužek, do uší zavěsil náušnice a korunoval jsem skvostnou čelenkou....
Ezechiel 27:10...Lydie i Libye bojují za tebe. Své štíty a přilby zavěsili na tobě, aby přispěli ke tvé nádheře. Muži z...
Ezechiel 27:11...zdech, tvé bašty střeží Gamaďané. Své pavézy zavěsili na tvých zdech ke tvé dokonalé kráse. Taršiš s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |