Zavírá

Hledám varianty 'zavírá' [ zavíráte (1) zavírat (2) zavírány (1) zavírali (1) zavíral (1) zavírá (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 2:5...nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi,...
Izaiáš 60:11... Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přišlo bohatství...
Matouš 23:13...běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytcizavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte...
Skutky 8:3...církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženyzavíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali...
Židům 11:33... konali spravedlnost, docházeli zaslíbenízavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče...
Zjevení 3:7...klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře: Znám tvé skutky. Hle, postavil...
Zjevení 6:14...své pozdní fíky. Nebe zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého...
Zjevení 21:25...svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest...

Slova obsahující zavírá: uzavírá (2) uzavírám (4) zavírá (2) zavírány (1) zavíráte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |