Zavázali

Hledám varianty 'zavázali' [ zavážeme (1) zaváže (3) zavaž (1) zavázán (3) zavázali (8) ]. Nalezeno 16 veršù.
Numeri 30:3...pokolení: "Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své...
Numeri 30:4...se mladá žena, dosud žijící v domě svého otcezaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a její otec o...
Numeri 30:11...žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic...
Deuteronomium 14:25... tvůj Bůh, požehnal, můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebou a vydej se k místu, které si Hospodin,...
Soudců 21:5...kmenů nepřišel do shromáždění k Hospodinu?" Zavázali se totiž přísahou, že každý, kdo nepřijde k...
2. Samuel 21:2... ale ze zbytku Emorejců. Synové Izraele se jim zavázali přísahou, ale Saul se je ve své horlivosti pro...
2. Letopisů 15:12... Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a kozZavázali se smlouvou, že budou hledat Hospodina, Boha svých...
Ezdráš 10:3...národů. Přesto však Izrael ještě nadějiZavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s...
Jeremiáš 44:17...Naopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet ...
Jeremiáš 44:25...Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme...
Ezechiel 21:28...to bude připadat jako mylná věštba - vždyť se mu zavázali přísahou! On je však usvědčí z jejího porušení a...
Jonáš 1:16...bázeň před Hospodinem. Obětovali Hospodinuzavázali se mu sliby. Hospodin však zařídil, aby Jonáše...
Matouš 23:16... ale kdo přísahá při chrámovém zlatu, ten je zavázán.' Blázni! Slepci! Co je větší - zlato, nebo chrám,...
Matouš 23:18... ale kdo přísahá na dar ležící na něm, ten je zavázán.' Slepci! Co je větší - dar, nebo oltář, který ten...
Lukáš 22:64...Ježíše hlídali, se mu posmívali a tloukli hoZavázali mu oči a ptali se: "Prorokuj, kdo udeřil?"...
Římanům 16:4...pro nasadili vlastní krk, takže jsem jim zavázán nejen , ale i všechny církve z pohanů....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |