Zaujal

Hledám varianty 'zaujal' [ zaujali (5) zaujal (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 8:9..." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohyzaujali místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. ...
1. Samuel 20:25... Bylo novoluní a král zasedl k hostině. Král zaujal své obvyklé místo u zdi naproti Jonatanovi a po...
2. Samuel 10:8...Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a Maaky zaujali postavení v poli. Když Joáb viděl, že musí čelit...
1. Letopisů 19:9...brány, zatímco králové, kteří přišli s nimizaujali postavení v poli. Joáb viděl, že musí čelit boji...
2. Letopisů 30:16...a přinesli do Hospodinova chrámu zápalné obětiZaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže...
2. Letopisů 35:10...k bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité po svých oddílech....
Job 29:7...k městské bráně, abych své místo na prostranství zaujal, mládenci ustupovali, jakmile zahlédli , kmeti...

Slova obsahující zaujal: zaujal (2) zaujali (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |