Zatvrzelým

Hledám varianty 'zatvrzelým' [ zatvrzelým (1) zatvrzelý (3) zatvrzelí (7) zatvrzelému (1) zatvrzelého (1) zatvrzelé (1) zatvrzelá (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 9:7...stád nepošel ani kus! Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi a...
Deuteronomium 29:18...a říkal by si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by počítal...
Žalmy 95:8...pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na...
Přísloví 29:1...přibývá. Z často káraného se stane zatvrzelý, když náhle zhroutí se, nebude pomoci. Z rozmachu...
Izaiáš 46:12... své rozhodnutí naplním. Slyšte , vy v srdci zatvrzelí, od spravedlnosti tak vzdálení: Svou spravedlnost...
Izaiáš 48:4...jsem je, náhle jsem jednal a staly se. Že jsi zatvrzelý, věděl jsem, svaly tvé šíje že jsou železné a že...
Jeremiáš 3:3...padat liják a nepřišel ani jarní déšť, byla jsi zatvrzelá jako coura, odmítala ses zastydět. A teď mi ještě...
Jeremiáš 6:28...prověřil ryzost jejich cest. Všichni jsou to zatvrzelí buřiči, jako by byli z bronzu nebo železa;...
Pláč 3:65... jak si zaslouží - za to, jak se sami chovaliZatvrzelé srdce ponech jim, je stihne tvoje prokletí!...
Ezechiel 2:4... Synové, k nimž posílám, jsou paličatízatvrzelí. Proto jim řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'...
Sofoniáš 3:1...nad ním zasyčí a pěstí zahrozí. Běda tomu zatvrzelému městu plnému špíny a útisku! Nikoho neposlouchá...
Efeským 4:18...marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení...
Židům 3:8...svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, v den pokušení na poušti....
Židům 3:15...říká: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře." Kdo se však vzbouřil, i...
Židům 4:7...řečeno): "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí." Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinku, Bůh by...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |