Zatoužíte

Hledám varianty 'zatoužíte' [ zatoužíte (1) zatoužit (1) zatoužíš (1) zatoužila (1) zatoužil (3) zatouží (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 7:25...je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si...
Deuteronomium 21:11...zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženuzatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš...
Jozue 7:21...a jednu zlatou cihlu o váze padesát šekelůZatoužil jsem po tom a vzal jsem si to. Tamhle to je,...
2. Samuel 23:15... Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské...
1. Letopisů 11:17... Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské...
Jeremiáš 2:24... kdo zadrží tvůj chtíč? Kdokoli po v čas říje zatouží, najde ji snadno, bez námahy. Dej pozor, si...
Ezechiel 23:7...asyrských synů. Poskvrnila se s každým, po kom zatoužila, se všemi jejich hnusnými modlami. Nepřestala se...
Micheáš 2:2...svítání je páchají - vždyť si to mohou dovolitZatouží po poli a je zabírají, po domě a ho mají....
Lukáš 17:22...vámi!" Svým učedníkům řekl: "Přijdou dny, kdy zatoužíte uvidět jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |