Zatmělo

Hledám varianty 'zatmělo' [ zatmí (7) zatmělo (2) zatměla (1) zatměl (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Job 3:4...i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž...
Žalmy 69:24... jejich pastí a odplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, jejich bedra sehni navždycky!...
Izaiáš 13:10...a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí od svítání a měsíc nevydá svůj svit. Potrestám...
Joel 2:10...se i samo nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin sám pak burácí v čele...
Joel 4:15...den blízko je, v Údolí rozsudku! Slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát,...
Matouš 24:29...supi.'" "Hned po soužení oněch dnůslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a...
Marek 13:24...předem." "Ve dnech po onom souženíslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a...
Lukáš 23:45...setmělo do tří hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůli. Ježíš hlasitě...
Římanům 11:10... kamenem úrazu a odplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, a jejich záda sehni navždycky."...
Zjevení 8:12...měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla světlo a podobně i noc. Potom...
Zjevení 9:2...jako dým z veliké pece a dýmem propasti se zatmělo slunce i ovzduší. Z toho dýmu pak vyšly na zem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |