Zatlačili

Hledám varianty 'zatlačili' [ zatlačili (2) zatlačil (2) zatlačí (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 46:4...s tebou a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil...
Soudců 1:34...a Bet-anatu nuceným pracím. Syny Danovy zatlačili Emorejci do hor; vůbec je nenechali sestoupit do...
Soudců 16:30... " zemřu i s těmi Filištíny" zvolal Samsonzatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na...
2. Samuel 11:23... vyrazili za námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět k bráně. Vtom začali z hradeb střílet...
Zachariáš 5:8...jakási žena! "To je Ničemnost," řekl andělZatlačil ji zpět do koše a jeho otvor zaklopil olověným...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |