Zatemním

Hledám varianty 'zatemním' [ zatemním (3) zatemnilo (1) zatemnila (1) zatemní (1) zatemněno (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Job 15:12...Čím ses tak nechal unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči, že proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst...
Ezechiel 32:7... zdechneš, nebe zakryji a hvězdy na něm zatemním; slunce ukryji za mraky a měsíc nevydá svůj svit....
Ezechiel 32:8... Všechna světla, jež září na nebi, kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím do tmy, praví Panovník...
Amos 8:9...Hospodin, nechám slunce zajít v polednezatemním zemi vprostřed dne. Vaše slavnosti obrátím v...
Micheáš 3:6...Slunce zapadne nad těmi proroky, den se nad nimi zatemní. Vidoucí budou zahanbeni, věštci se zastydí,...
Efeským 4:18...pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života....
Zjevení 16:10...číši na trůn šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazyka a rouhali se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |