Zatajili

Hledám varianty 'zatajili' [ zatajíš (1) zatajím (1) zatajili (1) zatajil (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 12:18... "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to ...
Genesis 18:17... aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám udělat? Vždyť z...
Jozue 7:11...něco z věcí, které propadly klatbě - ukradli tozatajili a uložili mezi své věci! Proto synové Izraele...
1. Samuel 3:17... Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné slovo z toho, co ti řekl!" A tak mu to...
1. Samuel 20:13...potrestá a ještě mi přidá, kdybych ti to zatajil a nepropustil v pokoji. je Hospodin s tebou,...
2. Královská 4:27..."Nech ji, v duši hořkost. Hospodin mi to ale zatajil a nic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |