Zasypán

Hledám varianty 'zasypán' [ zasypou (1) zasypete (1) zasypat (1) zasypán (1) zasypaly (1) zasypali (6) zasypal (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 26:15...vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni zasypali a naplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl:...
Genesis 26:18...Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho...
Exodus 16:13...Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelkyzasypaly tábor. Ráno pak okolo tábora padala rosa. A když...
Numeri 11:31...vítr od Hospodina, přivál od moře křepelkyzasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty...
2. Královská 3:19...ovocné stromy pokácíte, všechny vodní prameny zasypete a všechny dobré pozemky zaházíte kamením!" Druhý...
2. Královská 3:25...úplně zaházeli kamením, všechny vodní prameny zasypali, všechny ovocné stromy pokáceli. Jedině kamenné...
2. Letopisů 32:3...svých hodnostářů a velitelů. Navrhl, se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla...
2. Letopisů 32:4...a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí, takže zasypali všechny prameny i potok protékající krajem. Říkali...
2. Letopisů 32:30...obdařil nesmírným bohatstvím. Právě Ezechiáš dal zasypat horní ústí pramene Gíchon a svedl ho dolů k západní...
Job 18:15...zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho kořeny uschnou zespoda, nahoře uvadne jeho...
Žalmy 78:27... vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal je, množstvím ptáků, jako je písku u moře....
Žalmy 105:32... po celé říši byli komáři. Místo deště je zasypal kroupami, nad jejich zemí se blesky míhaly....
Žalmy 109:3... lživými jazyky! Nenávistnými slovy  zasypali, bezdůvodně proti mně bojují. Za moje přátelství...
Žalmy 119:51...trápení, že oživuješ svými výroky. Pyšní  zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však nevzdálím....
Lukáš 15:20... Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krkuzasypal ho polibky. ‚Otče,' řekl syn, ‚zhřešil jsem proti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |