Zastupuj

Hledám varianty 'zastupuj' [ zastupuj (1) zastupoval (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Exodus 18:19...teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k němu nesnadné věci....
Jeremiáš 40:10...dobře. Hle, zůstávám zde v Micpě, abych vás zastupoval před Babyloňany, kteří k nám přišli. Vy ale...
Skutky 19:33... Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který zastupoval Židy. Alexandr pokynul rukou a chtěl před lidem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |