Zastihnete

Hledám varianty 'zastihnete' [ zastihnete (1) zastihne (5) zastihli (1) zastihl (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Samuel 9:13...se pozvaní dají do jídla. Když vyrazíte hnedzastihnete ho právě včas." Šli tedy do města. Jakmile vešli...
1. Královská 13:14... nasedl na něj a vypravil se za Božím mužemZastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž, který...
2. Královská 19:8...král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za nímzastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o...
Izaiáš 37:8...král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za nímzastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o...
Matouš 24:46...čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví...
Lukáš 12:37... Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou,...
Lukáš 12:38... Přijde-li uprostřed noci nebo před svítánímzastihne je připravené, blaze jim. Pochopte, že kdyby...
Lukáš 12:43...Blaze služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví...
Lukáš 21:35...den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a...
Skutky 24:18...dary pro chudé a oběti. Někteří Židé z Asie  zastihli v chrámu, když jsem se bez davu a hluku podrobil...
2. Petr 3:14... vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |