Zastaň

Hledám varianty 'zastaň' [ zastat (1) zastaňte (1) zastane (2) zastaň (2) zastal (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 2:25... Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť...
1. Samuel 25:39...smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se  zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému služebníku...
Žalmy 94:16... všichni poctiví dojdou odplaty. Kdo se  zastane proti bídákům? Kdo se mnou postaví se proti...
Žalmy 109:21...o mně mluví tolik zle. Hospodine, Pane, ty ale zastaň se pro jméno své! Jsi tak dobrý ve své lásce -...
Přísloví 31:9...všech bezmocných. Otevři ústa, suď spravedlivězastaň se chudých a ubohých! Znamenitá žena - ta je k...
Izaiáš 1:17...utlačovaného, zjednejte sirotkovi právozastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat, praví...
Izaiáš 1:23... Sirotkům nezjednávají právo, nemají zájem se zastat vdov. Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů,...
Skutky 7:24...Izraele. Uviděl, jak jeden z nich trpí bezprávízastal se ho, pomstil toho ubožáka a Egypťana zabil. Myslel...

Slova obsahující zastaň: zastaň (2) zastaňte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |