Zastřeš

Hledám varianty 'zastřeš' [ zastřešíš (1) zastřešil (2) zastřešen (1) zastřeš (1) zastřeli (1) zastřel (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 6:16...vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ...
Exodus 40:3... Stan setkávání. Postavíš tam Truhlu svědectvízastřeš ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm,...
Exodus 40:21...Příbytku, pověsil v něm zastírající oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázal. Před...
1. Královská 6:9...horního. Když Šalomoun dokončil stavbu chrámuzastřešil ho kazetovým stropem připevněným na cedrových...
1. Královská 7:3...trámy na čtyřech řadách cedrových sloupůZastřešen byl cedrovým kazetovým stropem připevněným na...
Nehemiáš 3:15... správce okresu Micpa. Když ji postavilzastřešil, osadil vrata, zámky a závory. Opravil také...
Izaiáš 3:12...panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdcizastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby...

Slova obsahující zastřeš: zastřeš (1) zastřešen (1) zastřešil (2) zastřešíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |