Zaslechli

Hledám varianty 'zaslechli' [ zaslechne (3) zaslechli (2) zaslechla (2) zaslechl (10) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 31:1...otrokyň, otroků, velbloudů i oslů. Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho...
Soudců 7:13...je písku na břehu moře. Jakmile Gedeon přišelzaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: "Víš,...
1. Samuel 4:6...pokřik, duněla země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: "Co je to v hebrejském...
1. Samuel 4:14...nářek. "Co je to za rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to...
1. Samuel 17:28... kdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi mluví, a hrozně se na Davida...
1. Královská 1:41...se tak nadšeně, se tím hlukem otřásala zemZaslechl to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když...
1. Královská 14:6...se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo...
2. Královská 11:13..." žije král!" Jak se všichni sbíhali, Atalia zaslechla hluk. Vešla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle...
2. Královská 19:7...asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchemzaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho...
2. Letopisů 23:12...se všichni sbíhali a oslavovali krále, Atalia zaslechla hluk. Přišla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle...
Job 4:16...jen zjev jakýsi před mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem hlas: ‚Copak je smrtelník v právu před Bohem?...
Přísloví 13:8...za sebe může dát výkupné, chudák výhrůžky sotva zaslechne. Světlo spravedlivých svítí vesele, svíce...
Izaiáš 37:7...asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchemzaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho...
Jeremiáš 4:29...zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním." Jakmile zaslechli jezdce a lukostřelce, každé město se dalo na útěk...
Ezechiel 10:13...kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kolaZaslechl jsem, že se ta kola nazývají Soukolí. Každý z nich...
Lukáš 8:50... Není třeba obtěžovat mistra." Ježíš to však zaslechl a řekl mu: "Neboj se, jenom věř. Bude zachráněna."...
Zjevení 9:16... Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdcůzaslechl jsem totiž jejich počet. Ve vidění jsem spatřil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |