Zaskvělo

Hledám varianty 'zaskvělo' [ zaskvělo (1) zaskvěj (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 80:2...Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubechzaskvěj se! Před Efraimem, Benjamínem a Manasesem probuď...
Žalmy 94:1...navždycky! Bože pomsty, Hospodine, Bože pomstyzaskvěj se. Soudce vší země, povstaň již, dej pyšným, co si...
Izaiáš 60:1...praví Hospodin, od nynějška navěky. Vstávejzaskvěj se, tvé světlo je tu, Hospodinova sláva vzešla...
Matouš 4:16...světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo." Od doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |