Zaseješ

Hledám varianty 'zaseješ' [ zaseto (8) zaseti (1) zasel (5) zasejí (1) zaseji (2) zaseješ (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 23:16...prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci roku,...
Deuteronomium 28:38...strašáka, pořekadlo a posměšek. I když na poli zaseješ spoustu zrní, sklidíš málo; sežerou je kobylky. I...
Soudců 6:3...se na nepřístupných vrcholcích. Kdykoli Izrael zasel, přitáhli Midiánci a Amalekovci s východními národy a...
Job 31:8... jestli mi na rukou špína ulpěla - pak co zaseji, sní někdo jiný, jsou ratolesti vykořeněny!...
Izaiáš 40:24...jsou pro něj nicotní. Sotva jsou zasazeni, sotva zaseti, sotva zapustí v zemi kořeny, jak na zavane,...
Jeremiáš 12:13...k hranicím; žádný smrtelník nebude mít klidZasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku se budou dřít....
Ezechiel 17:5...městě obchodníků. Potom vzal semeno z zemězasel do úrodné půdy, jak vrbový proutek je zasadil pěkně u...
Ozeáš 2:25...i oleji a to vše odpoví Jizreeli. Do země si jej zaseji a nad Lo-ruchamou se smiluji. Lo-amiho oslovím: "Jsi...
Micheáš 6:15... ale neporodíš, a co porodíš, to vydám mečiZaseješ, ale nedočkáš se sklizně; vylisuješ olivy, ale...
Matouš 13:19... přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto podél...
Matouš 13:20...bylo zaseto podél cesty. Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a hned je s radostí přijímá,...
Matouš 13:22...nebo pronásledování, hned odpadá. Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a...
Matouš 13:23...dusí, a tak se stává neplodným. Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu...
Matouš 13:31...je jako hořčičné zrnko, které člověk vzalzasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech...
Marek 4:15...přichází satan a bere Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým se seje na skalnatou půdu, jsou pak...
Marek 4:31...Je jako zrnko hořčice, které když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Jakmile...
Marek 4:32...nejmenší ze všech semen na zemi. Jakmile je však zaseto, roste, je větší než všechny byliny, a vypouští...
Galatským 6:7...se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |