Zasednou

Hledám varianty 'zasednou' [ zasednou (1) zasedne (1) zasedli (4) zasedla (1) zasedl (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Samuel 20:24...David se tedy ukryl venku. Bylo novoluní a král zasedl k hostině. Král zaujal své obvyklé místo u zdi...
1. Samuel 20:25...místo u zdi naproti Jonatanovi a po Saulově boku zasedl Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul...
1. Královská 2:19... Také své matce dal král přistavit trůn a ona zasedla po jeho pravici. "Chci požádat o jednu maličkost...
Ezdráš 10:16...každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili. Sňatky všech mužů s...
Ester 3:15...vyhlášen i v súském paláci. Král s Hamanem pak zasedli a popíjeli, ale ve městě Súsách zavládl rozruch. ...
Jeremiáš 26:10...paláce vzhůru do Hospodinova chrámuzasedli v průchodu Hospodinovy Nové brány. Kněží a proroci...
Jeremiáš 39:3...hradba prolomena. Poté, co pronikli do městazasedli všichni velmoži babylonského krále v Prostřední...
Daniel 7:26...jeho rukou na čas a časy a půl času. Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a...
Daniel 11:27...v boji. Oba ti králové pak s proradným srdcem zasednou k jednomu stolu. Budou si navzájem říkat lži, ale...
Jan 19:13...Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše venzasedl k soudu na místě zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata....
Skutky 25:6...deset dní, vrátil se do Cesareje. Druhého dne zasedl k soudu a poručil, předvedou Pavla. Jakmile se...
Skutky 25:17...tu sešli, beze všech odkladů jsem příštího dne zasedl k soudu a poručil, toho muže předvedou. Když ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |