Zasazena

Hledám varianty 'zasazena' [ zasazeny (2) zasazeni (1) zasazena (4) zasadíte (1) zasadíš (2) zasadím (11) zasadilo (1) zasadili (1) zasadil (11) zasadí (1) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 4:23...mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobil....
Genesis 21:33...vojska Píkolem do filištínské země. Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina,...
Exodus 11:1...se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás...
Exodus 15:17...než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš jezasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým...
Exodus 28:11...na obou těch kamenech jména synů IzraeleZasadíš je do zlatých obrouček a oba kameny připevníš k...
Exodus 28:20...chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct, tak jako...
Exodus 39:6...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeť,...
Exodus 39:13... onyx a beryl. V tomto pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bylo dvanáct, tak jako...
Leviticus 19:23...se dopustil, odpuštěn. přijdete do své zemězasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce...
2. Samuel 7:10...na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místozasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. jej...
1. Letopisů 17:9...na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místozasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. ho...
Žalmy 38:6...jejich břemeno! vlastní bláznovství mi rány zasadilo, rány, jež páchnou a mokvají. Shrbený jsem, plížím...
Žalmy 80:9...jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohany, abys je zasadil. Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla celou...
Izaiáš 30:26...ováže zranění svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadil. Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv...
Izaiáš 30:32...bít. Ke každému úderu metly, který Hospodin zasadí, budou hrát tamburíny a citery - pouhým máchnutím...
Izaiáš 40:24... soudcové země jsou pro něj nicotní. Sotva jsou zasazeni, sotva zaseti, sotva zapustí v zemi kořeny, jak na...
Izaiáš 44:14...cypřiše; nechal je sílit mezi stromy v lesezasadil sosnu a rostla s deštěm. To dřevo je pro člověka...
Izaiáš 51:16...své ruky jsem skryl - , jenž jsem nebe zasadil a základy země položil, říkám Sionu: "Jsi můj lid."...
Izaiáš 60:21...obdrží zemi navěky. Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v němž se oslavím. Z toho...
Izaiáš 61:3...Duby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Zbudují dávné sutiny,...
Jeremiáš 12:2...ničemů? Proč všichni zrádci žijí v pokliduZasadil jsi je, zakořenili, rostou a přinášejí plody....
Jeremiáš 18:9...o národu nebo království, že je vybudujizasadím; pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a...
Jeremiáš 24:6...zpět do této země. Znovu je vybuduji a nezbořímzasadím je a nevykořením. Dám jim takové srdce, aby ...
Jeremiáš 32:41...radostí jim budu prokazovat dobrodiní; pevně je zasadím v této zemi, celým svým srdcem a celou duší. Ano,...
Jeremiáš 42:10...zůstanete v této zemi, vybuduji vás a nezbořímzasadím vás a nevykořením, neboť upustím od zla, které jsem...
Jeremiáš 45:4...- Hle, co jsem vybudoval, bořím, a co jsem zasadil, vykořeňuji - celou tuto zemi! A ty si žádáš veliké...
Ezechiel 17:5...a zasel do úrodné půdy, jak vrbový proutek je zasadil pěkně u vody. Když potom vzešlo, byla z něj...
Ezechiel 17:7...ta réva obrátila své kořeny ze záhonů, kde byla zasazena, k němu a natahovala k němu své ratolesti, aby ji...
Ezechiel 17:8...němu své ratolesti, aby ji zavlažil. Přitom byla zasazena do dobré půdy pěkně u vody, aby vypouštěla...
Ezechiel 17:10...armády, aby byla vyrvána i s kořeny. Ano, byla zasazena, ale uspěje? Zasažena východním větrem, neuschne...
Ezechiel 17:22...z jeho koruny a na vysoké strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře Izraele. Vypustí...
Ezechiel 17:23...koruny a na vysoké strmé hoře si ji zasadímzasadím ji na vznešené hoře Izraele. Vypustí ratolesti,...
Ezechiel 37:26...smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimiZasadím je a rozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou...
Amos 9:15...víno pít, zakládat zahrady a ovoce z nich jíst.  Zasadím je v jejich zemi, kterou jsem dal jim, a z země...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |