Zarmoutila

Hledám varianty 'zarmoutila' [ zarmoutili (1) zarmoutila (2) zarmoutil (9) zarmouceni (1) zarmoucen (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Pláč 3:32...přece navěky nezavrhuje! I když zarmoutil, znovu se slituje ve veliké lásce své. Netrápí...
Daniel 6:15...své modlitby!" Když to král uslyšel, velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela zachránit, a usiloval o...
Marek 3:5...Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédlzarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu muži: "Natáhni...
Marek 10:22...v nebi. Pojď a následuj ." Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku....
Lukáš 18:23... Pojď a následuj ." Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý. Když Ježíš uviděl,...
Lukáš 18:24...bohatý. Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl: "Jak nesnadno vejdou do Božího království...
Jan 21:17...potřetí: "Šimone Janův, máš rád?" Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal: "Máš rád?"...
2. Korintským 2:2...znovu nepřijdu se zármutkem. Kdybych vás totiž zarmoutil, kdo by mi zbyl, aby potěšil, než ten, koho...
2. Korintským 2:4...sevřeným srdcem a s mnoha slzami, ne abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali lásku, kterou k vám přetékám...
2. Korintským 2:5...lásku, kterou k vám přetékám. Pokud někdo někoho zarmoutil, nezarmoutil mne, ale zčásti (abych nepřeháněl)...
2. Korintským 7:8...neznala mezí. I když jsem vás svým dopisem zarmoutil, nelituji toho. Ano, litoval jsem, když jsem...
2. Korintským 7:9... ale z toho, že váš zármutek vedl k pokáníZarmoutili jste se v souladu s Bohem, takže jste kvůli nám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |