Zaradují

Hledám varianty 'zaradují' [ zaradují (3) zaraduje (3) zaradovali (4) zaradoval (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
1. Samuel 11:9...vrátili a oznámili to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s...
Žalmy 63:12... pokrmem šakalů stanou se! Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů...
Žalmy 109:28...zlořečí, se zastydí ti, kdo napadli, se zaraduje tvůj služebník! se žalobci oblečou do hanby,...
Žalmy 119:74...rozum, pochopím tvé příkazy. Tví ctitelé ze zaradují, uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy...
Přísloví 23:16... srdce zajásá, to mi věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě. Závist k...
Izaiáš 29:19...z černé tmy. Ponížení se v Hospodinu znovu zaradují, ve Svatém izraelském budou jásat ubozí. Pomine...
Jeremiáš 41:13... syna Kareachova, a s ním všechny velitelezaradovali se. Všichni ti, které Išmael v Micpě zajal, se...
Daniel 6:24...králi, jsem neprovedl nic zlého." Král se velice zaradoval a hned přikázal, Daniela vytáhnou z jámy. Když...
Zachariáš 4:10... Kdo by pohrdal dnem malých začátků? Takoví se zaradují, uvidí ten znamenitý kámen v ruce Zerubábelově...
Marek 14:11...kněžím, aby jim ho zradil. Když to uslyšelizaradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Začal tedy...
Lukáš 22:5...chrámové stráže, jak jim ho zradí. Ti se zaradovali a dohodli se s ním, že mu dají peníze. Jidáš...
Jan 8:56... Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl hozaradoval se." "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi...
Skutky 11:23... Když tam přišel a uviděl tu Boží milostzaradoval se a všechny povzbuzoval, aby s oddaným srdcem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |