Zapuzenou

Hledám varianty 'zapuzenou' [ zapuzenou (5) zapuzená (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Leviticus 21:7...se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho...
Leviticus 21:14...s pannou. Nesmí se oženit s žádnou ovdovělouzapuzenou či zneuctěnou ženou nebo s nevěstkou. Ožení se...
Numeri 30:10...odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se...
Ezechiel 44:22...z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu rodem z...
Matouš 5:32... přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží. Slýchali jste také, že předkům...
Matouš 19:7..." Namítli mu: "Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka dostat rozlukový list?" Odpověděl jim:...
Lukáš 16:18...vezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si bere zapuzenou, cizoloží." "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |