Zapuštěny

Hledám varianty 'zapuštěny' [ zapuštěny (2) zapusťte (1) zapustit (1) zapustím (1) zapustil (1) zapustí (2) zapusť (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Job 5:3... omezenec umře závistí. Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle stihlo prokletí: Jeho...
Job 38:6...víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen úhelný, když...
Přísloví 8:25...naplněny byly prameny. Předtím než byly hory zapuštěny, dříve než pahorky jsem se zrodila, ještě než...
Izaiáš 22:23... nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevřeZapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby...
Izaiáš 40:24... Sotva jsou zasazeni, sotva zaseti, sotva zapustí v zemi kořeny, jak na zavane, uschnou hned, jak...
Jeremiáš 43:9...veliké kameny a před očima judských mužů je zapusť do jílu v cihelně poblíž vchodu do faraonova paláce...
Jeremiáš 43:10...trůn postavím nad těmito kameny, které jsem tu zapustil; nad nimi rozprostře svůj baldachýn. Přitáhne a...
Ozeáš 14:6... Stanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilieZapustí kořeny jako cedr v Libanonu, jeho koruna se...
Koloským 2:7...Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijteZapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |