Započteno

Hledám varianty 'započteno' [ započti (1) započtěte (1) započtete (1) započteno (2) započteni (2) započten (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 1:3...pořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od...
Numeri 1:47... však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni levité. Hospodin promluvil k...
Numeri 4:3...synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domůZapočti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je...
Numeri 4:36...Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet kehatských rodů, součet...
Numeri 4:39...domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání....
Numeri 4:43...domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání....
Numeri 26:2...celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v...
Numeri 26:62...obětovali nepatřičný oheň. Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce....
Lukáš 22:37...že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.' Naplňuje se totiž, co je o mně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |